نتائج القبول في الثانوية الرياضية ادرارية

liste des candidats déclarés admissibles pour l’annexe Blida sous réserve de conformité des dossiers scolaires

CYCLISME

OBSERVATIONSwilayaNiveauxscolaireGENREdate de naissancePrénomsNoms
RELIZANE1LM6/1/2007MOURADLAGGOUNE
AIN DEFLA1LM10/20/2007MOHAMED AMINEHAMZAOUI
AIN DEFLA1SM3/3/2007MOHAMED YACINEHAMMOUDI
ORAN1SM8/24/2007MOHAMED ZAKARIAACHOURI
BEJAIA1SM1/6/2008YACINEOUMAKHLOUF
ALGER1SM3/9/2007ARSLEN ACHOURHADBI
ALGER1LM9/15/2006SALAHEDDINESADOUN
AINDEFLA1SM1/21/2006HEYTHEMYOUSFI

TAEKWONDO

ANNABA1SM6/7/2006RAIDYESRI
MEDEA1SM8/27/2007MOHAMED AMINEBOUKHATEM
MEDEA1SM4/20/2006BILLELEL ARBI
ALGER1SM1/1/2007RAIDBENABOU
ALGER1SM6/30/2008MOULOUDMERFEL

TRIATHLON

BLIDA1M8/27/2007MAHDI ABDERRAHMANEACHIR

HANDBALL

BLIDA1SM7/24/2007YOUNESKHALED
ORAN1SM8/27/2007SERADJ EDDINEBESSAM
BISKRA1SM2/5/2007YOUNESMALIK
CHELEF1SM2/5/2007MAAMAR TAHABENSETI
MEDEA2LPM7/28/2006ISMAILBOUKERDA
ALGER2SM1/17/2005OUSSAMAILLANE
KOLEA2LPM6/26/2006RAYANECHAHROUR